ArchiwiumPoczty 3.4 – łatwiejszy eksport wiadomości z archiwium

serverroom1-2Dzisiejszy release zawiera głównie poprawione zarządzanie bazami danych archiwum poczty oraz zmiany w ekportowaniu wiadomości. Od teraz na serwer lub dysk można ekportować wiadomości otrzymane w wyniku wyszukiwania, prócz tego od dłuższego czasu dostępna jest też opcja eksportu całego archiwum poczty na dysk lub serwer IMAP oraz możliwość zapisania pojedynczych maili.Inne ulepszenia:

  • eksportowany mail na dysk ma temat w nazwie pliku – np. Zebranie w salce konferencyjnej.eml
  • poprawiono błąd z pobieraniem czasem tych samych wiadomości poprzez POP3
  • dodano możliwość zapisu błędnych wiadomości do pliku i na dysk
  • progresbar informujący o inicjalizacji archiwum