ArchiwumPoczty 4.2 i poprawiona archiwizacja z home.pl

Emulab-cluster2-front
Od soboty 13 grudnia dostępna jest najnowsza wersja ArchiwumPoczty, tym razem to wersja 4.2. Poniżej krótka lista nowości w obecnej wersji programu do archiwizacji poczty.


ArchiwumPoczty 4.2 release notes:
– poprawiony import i archiwizacja poczty z serwerów IMAP home.pl
– poprawiona błąd z wyświetlaniem czasu ostatniej archiwizacji w zakładce ‚Profile’
– ulepszona archiwizacja POP3