ArchiwumPoczty jako serwis systemu operacyjnego

automaticArchiwumPoczty od wersji 5.0 jest uruchamiany jako usługa systemu Windows. Oznacza to że po instalacji programu administrator nie musi każdorazowo uruchamiać program wraz z uruchomieniem komputera – jest on uruchamiany automatycznie.

Administrator może oczywiście zatrzymać ArchiwumPoczty czy uruchomić go ponownie korzystając ze specjalnego programu służącego do administracji programu.