Jak działa ArchiwumPoczty?

Program jest instalowany i pracuje na komputerze lokalnym (firmowym), łączy się jedynie z serwerami pocztowymi skonfigurowanymi do archiwizacji.

Jak archiwizować pocztę wychodzącą?

Archiwizując pocztę Microsoft Outlook, poczta wysłana jest zapisywana w folderze Wysłane i jest ona archiwizowana tak jak poczta z innych katalogów.

Jeśli chcemy archiwizować pocztę wysyłaną archiwizując pocztę na serwerze, możemy wykorzystać protokół IMAP (zarówno w kliencie pocztowym jak i w ArchiwumPoczty do archiwizacji). Klient pocztowy korzystający z tego protokołu kopiuje pocztę wysłaną do katalogu Wysłane (lub Sent) na serwerze i ten katalog będzie archiwizowany przez ArchiwumPoczty.

Czy po skasowaniu poczty na koncie jest ona też kasowana w archiwum?

Nie, skasowanie poczty na koncie pocztowym nie ma wpływu na zawartość zaarchiwizowanej poczty.

Mam specjalne wymagania co do programu, chciałbym dodać nową funkcjonalność, czy jest to możliwe?

Oczywiście, program jest wydawany co kwartał, w nowej wersji dodawane są nowe funkcje zgłaszane przez użytkowników programu.