Instalacja

Program ArchiwumPoczty instalowany jest na jednym komputerze w firmie, zwanym serwerem archiwizacji poczty.

Program został napisany od podstaw z myślą aby łatwo był instalowalny na komputerze i gotowy do archiwizacji w minimalnej liczbie kroków, dlatego już po instalacji, możliwa jest archiwizacja poczty.

Program automatycznie (zaraz po pierwszym starcie) tworzy katalogi potrzebne do prawidłowej pracy, katalogi te zwykle znajdują się w folderze dane (np. c:\Program Files (x86)\ArchiwumPoczty Serwer\dane\).

Na dysku tworzony jest też plik ustawienia.conf (np. c:\Program Files (x86)\ArchiwumPoczty Serwer\ustawienia.conf), który służy do zmiany głównych katalogów pracy programu – po jego zmianie ArchiwumPoczty należy uruchomić ponownie, aby program odczytał nową konfigurację.

W przypadku systemu 32-bitowego powyższe dane mieszczą się w c:\Program Files\ ArchiwumPoczty Serwer\.

Program jest gotowy do pracy, można więc zalogować się do niego, korzystając z wbudowanego serwera www i przeglądarki, wpisując adres http://localhost:8282/ (jeśli pracujemy na komputerze na którym został zainstalowany program, w innym przypadku podajemy po prostu adres IP lub nazwę komputera w sieci lokalnej z numerem portu np. http://pc42:8282/).

Domyślnie serwer www działa na porcie 8282, jeśli port jest zajęty należy w pliku ustawienia.conf, zmienić wartość pola port. I uruchomić program ponownie.

Uruchomienie oraz zatrzymanie programu należy wykonać za pomocą Start -> Wszystkie programy -> ArchiwumPoczty Serwer -> ArchiwumPoczty Serwer – Konfiguracja

Domyślnie, pierwsze logowanie odbywa się jako login admin hasło admin, po pierwszym logowaniu, należy zmienić hasło!

Proces archiwizacji poczty

Po zalogowaniu do programu, należy przejść do zakładki Połączenia, i skonfigurować konta które chcemy archiwizować.

Dostępne są trzy rodzaje archiwizacji:

 • MS Outlook (pst/ost) – umożliwia archiwizację poczty Outlook, czyli z plików pst
 • Serwer IMAP – umożliwia archiwizację z kont pocztowy posiadających tryb połączenia IMAP
 • Serwer POP – umożliwia archiwizację z kont pocztowy posiadających tryb połączenia POP

Konfigurując archiwizację należy podać kiedy poczta powinna być pobierana (np. co 3 godziny, lub codziennie o 20:00 godzinie)

Dostęp do zarchiwizowanej poczty

Aby umożliwić użytkownikom dostęp do zarchiwizowanej poczty należy dodać użytkowników do systemu w zakładce Użytkownicy

W systemie dostępne są cztery rodzaje użytkowników

 • Użytkownik – może przeglądać wszystkie wiadomości w których jest jako adresat, czyli ‚Do:’
 • Audytor – może przeglądać wszystkie wiadomości w archiwum, nie ma dostępu do ust. Administracyjnych
 • Administrator – może odczytać wszystkie wiadomości i zmienić wszystkie ustawienia w administracyjnych
 • Administrator IT – nie może odczytać żadnych wiadomości i może zmieniać wszystkie ustawienia w administracyjnych

Miejsce przechowywania zarchiwizowanej poczty

Silnik archiwizacji w ArchiwumPoczty jest zaprojektowany tak aby zapisywać i przechowywać pocztę elektroniczną w sposób pewny i bezpieczny w długim czasie.

Aby usprawnić archiwizację ArchiwumPoczty składuje pocztę w tzw. magazynach. Każdy magazyn składa się z dwóch katalogów

 • w katalogu archiwum znajduje się katalog o dowolnej nazwie np. 20101001__1
 • w katalogu indeks również znajduje się katalog o dowolnej nazwie np. 20101001__1

Podkatalog folderu archiwum (czyli archiwum /20101001__1 ) zawiera wszystkie zapisane maile, którę są rozproszone w 4096 plikach zip, każdy mail zapisany jest w popularnym i odczytywalnym przez większość klientów pocztowych (np. Thunderbird) formacie eml (RFC-2822).

Podkatalog folderu indeks (czyli indeks /20101001__1 ) zawiera metadane wykorzystywane przez ArchiwumPoczty do szybkiego wyszukiwania określonych fraz w zarchiwizowanych mailach.

Łatwe przywracanie/odzyskiwanie maili

Eksport poczty zarchiwizowanej możliwy jest na trzy sposoby:

 • przeglądając pojedynczy email (poprzez przeglądarkę www) wybieramy ‚Zapisz na dysk’, przez co email zostanie zapisany na dysku w formacie eml
 • wyszukując pocztę możemy wykonać eksport wyników wyszukiwania wybierając:
  • ‚Eksport zip’ – otrzymamy archiwum (plik zip) zawierający wszystkie zaznaczone przez nas maile w formacie eml
  • ‚Eksport imap’ – pozwoli na eksport zaznaczonych mail na wskazane konto email