Jak wykonać archiwizację poczty z MS Outlook w programie ArchiwumPoczty

outlook 2007Wyobraźmy sobie sytuację gdy pracownik naszego działu handlowego przez rok prowadzi korespondencję, drogą elektroniczną, przy użyciu programu MS Outlook 2007, z jednych z klientów. Pracownik jest bardzo dobry, przechodzi do innego działu, jednak pojawia się problem – jak przekazać treść ustaleń z klientem, przez ostanie miesiące, innej osobie.

W takim przypadku, najwygodniejszym rozwiązaniem jest program archiwizujący pocztę, który prócz tego że odczyta korespondencję, o której mówimy, to pozwoli też uzyskać dostęp do tych maili i łatwo je przeszukiwać.

 

Jak wykonać archiwizację poczty z MS Outlook w programie ArchiwumPoczty

Archiwizacja plików pst, jest procesem bardzo prosty i wymaga jedynie podania ścieżki do pliku – program wykona cały proces automatycznie.

 

Poniżej opis krok po kroku:

1) przejdź do zakładki Profile
2) dodaj nowy profil archiwizacji, w którym wpisujemy lokalizację pliku pst, którego maile chcemy archiwizować
3) naciśnij OK – proces archiwizacji maili rozpocznie się natychmiast
4) w zakładce Wiadomości możesz teraz odczytać/wydrukować/eksportować treść ustaleń biznesowych
5) w zakładce Szukaj możesz natomiast znaleźć konkretne informacje, z danego okresu czy danym adresatem

 

Gdzie na dysku znajdują się pliki pst

W systemie Windows XP – C:\Dokumenty i ustawienia\<użytkownik>\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook\Archiwum.pst
Windows 7 oraz Vista C:\User\nazwa użytkownika\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Archiwum.pst