Logowanie do programu


Dostęp do zarchiwizowanej poczty oraz zarządzanie ArchiwumPoczty Serwer możliwy jest poprzez interfejs www, czyli przeglądarkę internetową (np. Firefox, Opera, Chrome, IE od 9).

Aby zalogować się pierwszy raz do programu należy wpisać w pasku adresu http://localhost:8282/ podając login: admin, hasło: admin (hasło należy zmienić zaraz po zalogowaniu).

Konfiguracja użytkownika


Po pierwszym logowaniu zostaniemy przekierowani na stronę konfiguracji użytkownika, aby zmienić domyślne hasło użytkownika admin, na własne.

W tej zakładce można później dodawać nowych użytkowników systemu, dodawać prawa do eksportu i kasowania maili.

Konfiguracja kont pocztowych


W zakładce Połączenia administrator programu może dodać konta pocztowe (pliki pst), które będą archiwizowane.

Może też skonfigurować porę lub okres kiedy poczta powinna być archiwizowana.

Konfiguracja magazynów


ArchiwumPoczty Serwer przechowuje zarchiwizowane wiadomości pocztowe w tzw magazynie.

Każdy magazyn składa się z dwóch katalogów:
  • - Archiwum zawiera zapisane maile w formacie RFC 2822 i spakowane w plikach zip
  • - Indeks zawiera dane potrzebne do szybkiego przeszukiwania tekstu w zarchiwizowanych mailach
Oba katalogi tworzą spójną całość, więc tworząc backup archiwum należy przegrać oba.

Lista zarchiwizowanych wiadomości


W zakładce Wiadomości dostępna jest zarchiwizowana i zindeksowana poczta elektoroniczna.

Może ona być przeszukiwana lub eksportowana na serwer IMAP lub jako archiwum zip zawierające pliki eml.

Widok wiadomości


Po kliknięciu w interesujący email otwierana jest strona zawierająca daną wiadomość. Może ona być wydrukowana, zapisana na dysku, można zobaczyć źródło wiadomości lub ją usunąć. Strona pozwala też na zapis załączników dołączonych do maila.