Regulamin Sklepu

§ 1. Dane firmy prowadzącej sklep.

Ten sklep internetowy jest prowadzony przez firmę DolinaKrzemowa.pl, zarejestrowaną w UMiG Czerwionka-Leszczyny. Adres działalności 44-230 Czerwionka-Leszczyny, Bełk ul. Głowna 134, Dane identyfikacjyne NIP: 6422450237, REGON: 278002638. Kontakt z obsługą sklepu możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://archiwizacjapoczty.pl/kontakt/.

§ 2. Postanowienia ogólne.

Poprzez sklep internetowy należy rozumieć witrynę, którą Państwo oglądacie.
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów tylko za pośrednictwem sieci Internet, zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce i Unii Europejskiej. Sklep działa poprzez stronę http://archiwizacjapoczty.pl/sklep/. Niniejszy regulamin dotyczy sprzedaży programu „ArchiwumPoczty Serwer” dedykowanego przedsiębiorcom, tj. zarówno osobom prawnym, jak i fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Sprzedawca nie przewiduje sprzedaży programu „ArchiwumPoczty Serwer” za pośrednictwem sklepu internetowego na rzecz osób fizycznych uznawanych za konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.).

§3. Rejestracja

Aby złożyć zamówienie należy wypełnić formularz na stronie sklepu podczas składania zamówienia.

§4. Ochrona danych osobowych

Dane podawane na stronie sklepu służą tylko i wyłącznie do zawarcia transakcji sprzedaży i są wykorzystywane w celu realizacji tejże umowy.

§5. Zamówienia
Po wejściu na stronę sklepu i wypełnieniu danych kontaktowych oraz danych do zamówienia należy zatwierdzić zamówienie. Po zatwierdzeniu, przez zamawiającego, zamówienia na podany w danych kontaktowych adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie złożonego zamówienia. Po sprawdzeniu przez Sprzedającego poprawności danych, zostanie wystawiona faktura Proforma.

§ 6. Płatność

Za towar zamówiony w sklepie internetowym należy zapłacić przedpłata przelewem na konto na podstawie faktury Proforma.

§ 7. Dostawa

Dostawa towaru (licencji programu) do klienta odbywa się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail, bez nośnika CD, elementów materialnych). Koszt dostawy wynosi 0.00 zł.

§ 8. Termin realizacji
Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych w zależności od formy opłacenia zamówienia.

§ 9. Reklamacje i zwroty
Z uwagi na to, że oferowany do sprzedaży program wymaga rejestracji z podaniem danych końcowego klienta, nie podlega on zwrotowi, gdyż po rejestracji jest już przypisany określonemu klientowi końcowemu.
Rezygnacja z zamówienia możliwa jest wyłącznie do momentu rejestracji programu (czyli wygenerowaniu licencji programu i jego przesłaniu do klienta). W takim przypadku należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego i nie dokonywać żadnych czynności zmierzających do uruchomienia programu lub jego zarejestrowania. Przed dokonaniem zakupu klient powinien skorzystać z wersji próbnej oprogramowania, aby upewnić się, że oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania klienta.

§ 10. Ceny
Ceny podane w sklepie są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. Chyba że jest zaznaczone inaczej.

§ 11. Licencjonowanie
Nabywca kupuje licencję na użytkowanie programu komputerowego. Nie dokonuje zakupu majątkowych praw autorskich do programu komputerowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Licencja, w szczególności, pozwala na eksploatację oprogramowania poprzez przechowywanie w pamięci komputera i nośnikach zewnętrznych, wykorzystanie na danej liczbie stanowisk. Licencja nie zezwala na rozpowszechnianie programu oraz na udzielanie sublicencji.

§ 12. Wsparcie techniczne

 Kupując produkt w naszym sklepie otrzymują Państwo pełne wsparcie techniczne dotyczące zakupionego produktu przez 1 rok.

§13. Postanowienia końcowe

 Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy sprzedaży. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie:
– obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz.883). Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla firmy DolinaKrzemowa.pl.