Logowanie do serwera
Logowanie do serwera przez przeglądarkę www (Firefox, Opera, Chrome, IE od 9)
 Lista wiadomości, które znajdują się w archiwum poczty
Lista wiadomości, które znajdują się w archiwum poczty
wyświtlenie wiadmości w archiwum poczty
Wyświetlenie wiadomości w archiwum poczty
Lista połączeń (kont pocztowych), które są archiwizowane
Lista połączeń (kont pocztowych), które są archiwizowane
Monitor archiwizacji
Monitor archiwizacji
Konfiguracja nowego konta, z którego wykonywana będzie archiwizacja poczty (serwer IMAP)
Konfiguracja nowego konta, z którego wykonywana będzie archiwizacja poczty (serwer IMAP)
Konfiguracja archiwizacji poczty z programu Outlook
Konfiguracja archiwizacji poczty z programu Outlook
 Konfiguracja archiwizacji poczty z serwera POP3
Konfiguracja archiwizacji poczty z serwera POP3
Konfiguracja polityki archiwizacji, selekcja maili do archiwizacji
Konfiguracja polityki archiwizacji, selekcja maili do archiwizacji
Lista użytkowników serwera
Lista użytkowników programu ArchiwumPoczty Serwer, którzy mogą przeglądać wiadomości z archiwum lub konfigurować system (w zależności od uprawnień)
Edycja/dodanie/usunięcie użytkownika
Edycja/dodanie/usunięcie użytkownika
Konfiguracja usługi katalogowej LDAP
Konfiguracja usługi katalogowej LDAP
Lista magazynów archiwum
Lista magazynów archiwum
Konfiguracja lokalizacji gdzie przechowywane są zarchiwizowane mailie
Konfiguracja lokalizacji gdzie przechowywane są zarchiwizowane mailie
Import wiadomości eml (i starszych wersji programu) do ArchiwumPoczty
Import wiadomości eml (i starszych wersji programu) do ArchiwumPoczty
Pliki zdarzeń programu
Pliki zdarzeń programu
Zarządzanie możliwością usuwania maili przez użytkowników z archiwum poczty - usuwanie jest możliwe
Zarządzanie możliwością usuwania maili przez użytkowników z archiwum poczty - usuwanie jest możliwe
Zarządzanie możliwością usuwania maili przez użytkowników z archiwum poczty - usuwanie zostało zablokowane
Zarządzanie możliwością usuwania maili przez użytkowników z archiwum poczty - usuwanie zostało zablokowane